Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan.

Om de doelstelling van de Stichting te bereiken worden de volgende activiteiten uitgeoefend:

- het begeleiden en coachen van patiënten, maar ook van familie en naasten;

- het bieden van praktische hulp;

- invulling geven aan de dingen die men nog graag zou willen doen;

- het organiseren van een tweetal jaarlijkse evenementen, de ‘Tussen Hemel en Aarde Dag’ en de ‘Familiedag            Indoor’.

 

De Stichting verwerft haar middelen om de doelstelling te bereiken middels:

- giften van particulieren; - periodieke giften van particulieren;

- sponsoren die rechtstreeks verbonden zijn aan een evenement;

- sponsoren uit het bedrijfsleven of een algemeen nut beogende instelling.

 

De Stichting beheert haar vermogen middels een betaal- en spaarrekening bij de Rabobank. De binnenkomende gelden worden nagenoeg geheel besteed aan de activiteiten. Het uitgangspunt van het beheren van de middelen is, de jaarlijkse evenementen en activiteiten te kunnen financieren, en een buffer te kunnen aanhouden waarmee de financiële continuïteit voor de komende twee jaren kan worden bewaakt.

 

 

Neem contact met ons op