Onze doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

een beter leven voor mensen in hun laatste levensfase te creeren door mensen beter en professioneler te begeleiden, in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit doel te bereiken door ondermeer het bijeenbrengen van geldmiddelen door fondsverwerving en andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevordelijk zijn.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting beoogt het algemeen nut

Neem contact met ons op