Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie leden:

- Anne Koetsenruijter, voorzitster (rechts);

- Arie Slob, secretaris (links);

- Bert de Baas, penningmeester (midden).

Neem contact met ons op